Príznaky vysokého krvného tlaku

Príznaky vysokého krvného tlaku

Vysoký krvný tlak, odborne nazývaný hypertenzia, je veľmi častým ochorením medzi ľuďmi. Malá časť populácie si je však tejto choroby vedomá. Vysoký krvný tlak sa neprejavuje výraznými príznakmi. Človek môže žiť s vysokým tlakom po dlhé roky bez toho, aby čokoľvek spozoroval, bez toho, aby sa cítil zle.

Za normálnych okolností je krv pod tlakom v tele človeka. To zabezpečuje, že krv sa v tele človeka pohybuje a dostane sa na všetky potrebné miesta. Tento tlak spôsobuje srdce. Krvný tlak sa meria špeciálny tlakomerom, ktorý pôvodne meral tlak na ortuťovej stupnici. Dnes sa však používajú na meranie bezrozmerné čísla.

Pri meraní krvného tlaku sa zisťujú dva druhy tlaku – systolický a diastolický. Prvý je tlak nameraný, keď srdce krv vypudzuje a druhý, keď je srdce uvoľnené. Inými slovami zaznamenáva sa najvyšší a najnižší tlak krvi. Prvý sa udáva systolický a druhý diastolický tlak.

Za normálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 a menej. Ako prehypertenziu klasifikujeme stav, keď nameraný tlak je v rozmedzí 139 – 120 / 89 – 80. Pre hypertenziu 1. stupňa platí nasledovný rozsah 140 – 159 / 90 – 99. Ďalšou kategóriou je hypertenzia 2. Stupňa. Sem patrí každý vyšší tlak ako 160 / 100.

Bude vás zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.